Javurkova & Partners s. r. o.
Ondříčkova 1244/15
130 00  Praha 3 - Žižkov

Tel.: 00420 221 416 600
Fax: 00420 221 416 609
office@javurkova.cz

Javurkova & Partners s. r. o.
Boženy Němcovej 8
811 04  Bratislava - Slavín

Tel.:
00421 259 200 259
Fax:
00421 259 200 222

Javurkova & Partners Sp. z. o.o.
ul. Pokoju 1
43 400, Cieszyn

Tel.:
0048 338 522 755
Fax:
0048 338 581 405